Wednesday, 18.05.2022, 15:14
Вітаю Вас Guest | RSS

Острійківська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Меню сайту
Пошук
Корисні посилання
ЗНО

МО природничо-математичного циклу

 

 

2019-2020 н.р.

Керівник МО-  ПОЛІЩУК Р.В.

Склад МО:  Метенко К.М., Бабій Л.В., Совенко В.В., Поліщук Р.В., Литвин Н.І., Розпутній В.В..

Проблема, над вирішенням якої працюватиме МО вчителів природничо-математичного циклу у 2019-2020 н.р.

     Формування особистості учня на основі якісної освіти, розвитку його творчих можливостей, самовдосконалення через підвищення   рівня професійної компетентності педагогів у просторі сучасних освітніх технологій на уроках математики,  фізики, біології, хімії, інформатики,основ здоров`я,  трудового навчання.

 

Завдання, над якими працюватиме МО вчителів природничо-математичного циклу.

  1. Використання нових технологій в навчальній діяльності, технологій соціального моделювання, творчо-розвиваючих технологій.
  2. Профорієнтація, готовність до професійного самовизначення учнів.
  3. Розв`язування практичних задач на уроках біології, хімії, фізики, математики, інформатики. Вироблення в учнів умінь практично                                                                                          застосовувати набуті знання, користуватися джерелами інформації.
  4. Удосконалювати педагогічну майстерність засобами:

а) курсового підвищення кваліфікації;

б) участі вчителів природничо-математичного циклу в районних семінарах, шкільних МО, педрадах і т.д;

в) підвищення рівня майстерності шляхом самоосвіти.

 

Питання, над якими працюють члени методичного об`єднання:

  1. Бабій Л.В. - Використання ІКТ на уроках математики.
  2. Литвин Н.І. –    Формування в учнів інформаційних компетентностей шляхом використання програмних засобів з фізики.
  3. Метенко К.М. -  Розвиток  пізнавальної і творчої активності  учнів на уроках математики з використанням сучасних освітніх технологій.
  4. Розпутній В.В.  -    Формування творчих умінь і навичок учнів на уроках трудового навчання  та креслення  у процесі проектної діяльності.
  5. Поліщук Р.В.  –  Формування і розвиток здібностей учнів на основі вивчення індивідуальних особливостей особистості,  здійснення диференційованого підходу.
  6. Совенко В.В.- Розвиток пізнавальної діяльності, активності, самостійності учнів як шлях до формування особистості

І засідання.

Тема. Організація та робота МО  у 2019-2020н.р.

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний

1.Аналіз стану викладання предметів, виконання державних стандартів за 2018-2019 н.р. (доповідь)

30.08.2019 Поліщук Р.В.

2.Аналіз навчальних програм, підручників (обмін досвідом).

протягом року Бабій Л.В. Метенко К.М. Шпирка А.І.

3. Корекція та затвердження плану на новий навчальний рік.

протягом року Бабій Л.В., Поліщук Р.В.
4. Обговорення і затвердження плану роботи методичного об’єднання на 2017-2018 н. р. протягом року Члени МО

ІІ засідання.

Тема. Формування і розвиток здібностей учнів на основі вивчення індивідуальних особливостей особистості, здійснення диференційованого підходу.

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
1

1. Формування і розвиток здібностей учнів на основі вивчення індивідуальних особливостей особистості, здійснення диференційованого підходу   (доповідь)

14.11.2019р. Вчителі-предметники
2

2. Відкритий урок хімії у 11 класі.

14.11.2019р. Шпирка А.І.
3

3. Відкритий урок біології у 8 класі.

15.11.2019р. Члени МО
4 3.Обговорення доповіді та уроків. Обмін досвідом, вироблення рекомендацій з власного досвіду. 15.11.2019р. Мітенко К.М., Поліщук Р.В.

ІІІ  засідання.

Тема. Формування в учнів інформаційних компетентностей шляхом використання програмних засобів (круглий стіл).

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний

1. Формування в учнів інформаційних компетентностей шляхом використання програмних засобів. (доповідь).

30.01.2020р.

Литвин Н.І.

2.Відкритий урок фізики  у  9 класі.

30.01.2020р.

Литвин Н.І.

3. Відкритий урок інформатики у 11 класі.

30.01.2020р. Поліщук Р.В.
4.Обговорення доповіді та уроку. Обмін досвідом, вироблення рекомендацій з власного досвіду. 30.01.2020р. Члени МО

ІУ засідання.

 Тема. Розвиток пізнавальної діяльності, активності, самостійності учнів як шлях формування особистості засобами сучасних інформаційних технологій
(семінар-практикум).

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
1

Розвиток пізнавальної діяльності, активності, самостійності учнів як шлях формування особистості (доповідь).

13.03.2020р.

Совенко В.В.

2

Відкритий урок географії у 9 класі.

13.03.2020р.

Совенко В.В.

3

 Використання ІКТ на уроках математики (доповідь)

 Відкритий урок математики у 11 класі

13.03.2020р. Бабій Л.В.
4 Обговорення доповіді та уроків. Обмін досвідом, вироблення рекомендацій з власного досвіду. 13.03.2020р.

Члени МО

5 Організація повторення та підготовка учнів до ДПА та контрольних робіт. 13.03.2020р. Поліщук Р.В.

У засідання.

Тема. Підготовка учнів до державної підсумкової атестації. Планування роботи на діагностичній основі.

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
1

Формування творчих умінь і навичок учнів на уроках технологій   у процесі проектної діяльності (доповідь).

24.04.2020р.

Розпутній В.В

2

Відкритий урок технологій у 6 класі.

24.04.2020р.

Розпутній В.В

3

Обговорення доповіді, уроків.

24.04.2020р. Члени МО
4 Затвердження додатків для підсумкових контрольних робіт та ДПА. 24.04.2020р.

Бабій Л.В.

5 Звіт роботи МО вчителів природничо-математичного циклу за 2019-2020 н.р. 24.04.2020р. Поліщук Р.В.

 

2016 - 2017 н.р.

Керівник МО-  МЕТЕНКО К.М.

Склад МО:  Метенко К.М., Бабій Л.В., Совенко В.В., Поліщук Р.В., Литвин Н.І., Розпутній В.В..

Мета методоб’єднанння вчителів природничо-математичних наук:

- забезпечення безперервного удосконалення якості викладання, підвищення рівня проведення уроків;

- впровадження інноваційних технологій навчання, використання найбільш доцільних форм і методів навчання;

- розвиток творчих здібностей учнів для успішного оволодіння іншими освітніми галузями знань і забезпечення неперервної освіти;

- створення оптимальних умов для розвитку та самореалізації учні;

- формування бажання і уміння вчитись;

- виховання потреб до навчання упродовж усього життя, свідомого ставлення до навчальної праці;

- інтелектуальний розвиток учнів, виховання позитивних рис характеру.

 

Засідання № 1  (01.09.15)  Нормативно-правове забезпечення викладання природничо-математичних наук у 2015-2016 н.р.

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
1 Аналіз проведення роботи м/о в 2014-2015 н. р. 01.09.2015 Метенко К.М.
2 Опрацювання нормативно-правових документів : Методичні рекомендації щодо організації навчально – виховного процесу на уроках природничо-математичних дисциплін у 2015 – 2015 н. р.(лист. від 26.06. 2015 р. № 1/9-305 - Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів - Ведення шкільної документації відповідно до «Інструкції з ведення класного журналу 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» - Календарно-тематичне планування уроків природничо-математичних наук - Нормативне забезпечення профільного вивчення математики - Опрацювання листа МОН від 29.10.07 № 1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів» - Огляд методичної літератури. Подорож сторінками фахових газет і журналів протягом року Бабій Л.В. Метенко К.М. Шпирка А.І.
3 Про участь учителів в роботі шкільних творчих груп «Підвищення якості навчальних досягнень шляхом впровадження ІКТ у навчально – виховний процес і управлінську діяльність», «Розвиток мотиваційного потенціалу особистості учня до здорового способу життя через діяльність вчителя» протягом року Бабій Л.В., Поліщук Р.В.
4 Обговорення і затвердження плану роботи методичного об’єднання на 2015-2016 н. р. протягом року Члени МО
 

ІІ засідання.

Тема. Формування і розвиток здібностей учнів на основі вивчення індивідуальних особливостей особистості, здійснення диференційованого підходу.

Засідання № 2 ( 03.11.15) Принципи дидактики в навчанні природничо-математичних наук

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
1 З досвіду роботи. Презентація «Особистісно зорієнтований підхід у викладанні природничо-математичних дисциплін» листопад Бабій Л.В.
2 Роль проблемних методів навчання при проведенні нестандартних уроків листопад Бабій Л.В.
3 Робота з обдарованими та слабо встигаючими дітьми. Організація повторення навчального матеріалу листопад вчителі
 

Засідання № 3 (11.01.16) Роль задач у навчанні природничо-математичних наук

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
1 Підсумки перевірки результатів навчальних досягнень учнів за І семестр 2015-2016 н.р., участі у ІІ турі олімпіад з базових дисциплін   Бабій Л.В.
2 Доповідь « Роль задач у навчанні природничо-математичних наук»   Метенко К.М.
3 Практикум «Підвищення якості навчальних досягнень шляхом впровадження ІКТ у навчально – виховний процес і управлінську діяльність»   Бабій Л.В.
4 Шляхи розвитку мотиваційного потенціалу особистості учня до здорового способу життя через діяльність вчителя   Поліщук Р.В.
5 Творчий звіт вчителів про роботу над методичною проблемою, які атестуються у 2015 – 2016 н.р.   Бабій Л.В.
 

Засідання № 4 (31.03.16) Методика профільного вивчення математики

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
1 Методика профільного навчання математики учнів. «Калейдоскоп ідей» (про методи і прийоми педагогічної майстерності ) січень Вчителі-предметники
2 Вивчення Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти січень Шпирка А.І.
3 Організація самоосвіти вчителів МО протягом 20115– 2016 н.р. січень Члени МО
4 Розгляд матеріалів ДПА з математики, біології   Мітенко К.М., Поліщук Р.В.
 

Засідання № 5 ( 12.05.12 )

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
1 Огляд нормативно-правових документів щодо організації навчальної практики, екскурсій та порядку закінчення 2015 – 2016 навчального року, проведення ДПА та ЗНО травень  
2 Звіт про результати роботи шкільних творчих груп «Підвищення якості навчальних досягнень шляхом впровадження ІКТ у навчально – виховний процес і управлінську діяльність», «Розвиток мотиваційного потенціалу особистості учня до здорового способу життя через діяльність вчителя» травень  
3 Звіт про роботу кабінетів фізики, біології, математики травень  
4 Підведення підсумків роботи МО у 2015– 2016 н.р. Диспут «Модернізація навчально-виховного процесу: проблеми та можливості» травень  
5 Діагностування вчителів    
Контакти
Наша адреса
вул. Миру (Леніна), 38
с. Острійки Київської області
Телефон (04563) 2 02 99
Е-mail: ostrijky.school@i.ua
Схема проїзду
Схема проїзду
Національна дитяча "гаряча лінія"
Національна гаряча лінія з питань запобігання домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації

Карта
Час
Прогноз погоди
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Total of answers: 119
Статистика

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Календар
«  May 2022  »
SuMoTuWeThFrSa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Календар подій
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Объявления


Copyright MyCorp © 2022
Free website builderuCoz